zavlaha

Jaká pravidla je třeba dodržet při návrhu závlahového systému?

Přemýšlíte o tom, že si ušetříte práci a na zahradu si necháte nainstalovat automatický zavlažovací systém? Anebo chcete vyzkoušet svoji manuální a technickou zdatnost a zavlažovací systém si nainstalujete svépomocí? V obou případech je třeba plánovat dopředu. Jak na to?

Dobře navržený závlahový systém respektuje specifika zahrady

Ať už se jedná o kteroukoli variantu, při navrhování zahradního zavlažovacího systému dodržujte několik zásadních pravidel. Nejprve se ujistěte, že znáte místní klimatické a půdní podmínky, abyste mohli zvolit nejvhodnější typ zavlažovacího systému pro vaše potřeby. Zvažte také, zda je vaše zahrada svažitá anebo rovinatá, a podle toho naplánujte, kudy by měly vést trubky. Optimální plánování může zvýšit účinnost systému a zabránit zbytečnému plýtvání vodou. Vezměte v úvahu také celkové množství vody potřebné pro efektivní zavlažovací program. Odhadněte, kolik vody bude potřeba na jednu zónu za den, a také zvažte, jaký typ trysky by měl být použit v každé oblasti.

Dostatečný tlak vody je důležitý

Ve všech fázích návrhu závlahy zahrady je třeba udržovat dostatečný tlak, aby se zabránilo případným ztrátám vody v důsledku tření nebo uzavření potrubí. K dosažení tohoto cíle může být nutné přidat na některých místech zavlažovacího systému větší potrubí, aby se snížil odpor a pomohla se udržet uspokojivá úroveň tlaku ve všech oblastech. Potrubí, ale i další komponenty pro zavlažovací systémy snadno seženete i online v e-shopu zabývajícím se závlahami zahrad.

Dodržujte zásadu dostatečného překrývání

Nejčastější chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nedodržení zásady dostatečného překrytí ploch se sousedními postřikovači. Základním pravidlem je, aby vzdálenost mezi postřikovači byla vždy stejná jako dosah postřikovačů, čímž se dosáhne maximální rovnoměrnosti zavlažování. Při umisťování postřikovačů na zavlažovaný pozemek, rozvrhněte postřikovače nejprve do rohů pozemku, poté po stranách a nakonec, je-li to nutné, uprostřed pozemku. Pokud se na pozemku nacházejí překážky, umístěte postřikovače v alespoň v poloviční vzdálenosti od nich. A nakonec nezapomeňte do návrhu zavlažovacího systému zahrnout zpětný ventil, abyste se chránili před kontaminací a dalšími potenciálními problémy s vodou. Dodržováním těchto jednoduchých pravidel si můžete být jisti, že váš zahradní zavlažovací systém bude navržen efektivně a účinně.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup