Stavba, rekonstrukce a vyřizování povolení

Koupili jste Váš nový dům či byt a chystáte se ho předělat podle Vašich představ? Nabízíme Vám pár velmi užitečných informací, splněním kterých bude proces předělávání rychlejší a bezproblémový.

Rekonstrukce a každá větší oprava bytu (domu) je stavba, na kterou se vztahuje stavební zákon (zákon č.. 50/1976 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Podle tohoto legislativního předpisu změna staveb může provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Před rekonstrukcí bytu (domu) byste tedy měli vědět, zda budete potřebovat stavební povolení (SP), nebo Vám bude postačovat ohlášení drobné stavby (ODS).

Před samotnou rekonstrukcí je třeba si uvědomit rozsah zásahu do stávajícího bytu (domu).

Při zásahu do nosných konstrukcí, který by ovlivnil stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby nebo její vzhled, při zásazích do rozvodů médií, či rozšíření prostor bytu přístavbou nebo nástavbou, je potřeba vyřídit stavební povolení. V případě, že nebudete zasahovat do nosných konstrukcí, nebudete měnit rozvody médií (voda, elektrika, plyn, topení, …), nezměníte vzhled domu a nezasáhnete do práv jiných osob, budete jen měnit povrchy stěn nebo podlah, bourat nenosné příčky a budovat nové příčky, postačí ohlášení drobné stavby vydávané příslušným stavebním úřadem.

Ohlášení drobné stavby

Pokud hledáte odborníky na rekonstrukci Vašeho domu, tak neváhejte oslovit firmu MIKA s.r.o. Rekonstrukce domu bude pro Vás zhotovena na té největší úrovni.

Ohlášení rekonstrukce (stavebních úprav, drobné stavby) se podává obvykle na předtištěném formuláři příslušného stavebnímu úřadu na příslušném Městském úřadě. Spolu s ohlášením je vhodné předložit i souhlas předsedy společenství vlastníků bytů a nebytových prostor, případně správce, na Vámi plánované stavební práce, kde uvedete rozsah a předpokládanou časovou náročnost prací. V případě, že se chystáte vyměnit původní jádro (umakartové) za zděné, nebo se chystáte vyzdít nové dělící příčky je třeba doložit k ohlášení i statický posudek na tyto plánované práce, aby se zabránilo případným nechtěným zásahem do nosných konstrukcí budovy, které již nespadají do rozsahu ODS. Stavební úřad posouzením předložených podkladů rozhodne, zda splňujete podmínky pro ohlášení drobné stavby. Po splnění podmínek Vám stavební úřad do 30 dnů vydá kladné stanovisko. Za den ohlášení se považuje den, kdy ohlášení bylo podáno u stavebního úřadu nebo předány k poštovní přepravě. Ohlášená drobná stavba se nekolauduje. Stavební úřad však může určit, že změnu stavby lze provést jen na základě stavebního povolení.

Žádost o stavební povolení.

K žádosti o stavební povolení budete potřebovat projekt pro stavební povolení vypracovaný oprávněnou osobou. Příslušné části projektu je třeba dát k posouzení dotčeným orgánům státní správy. Před podáním žádosti o stavební povolení se obraťte na příslušný stavební úřad, kde Vám přesně řeknou co a od kterého orgánu státní správy (příp. samosprávy) potřebujete pro Vámi plánovanou stavbu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup