Co s izolacemi po povodních?

Měli jste zaplavenou podlahu nebo dokonce i fasádu? Co se stane s tepelnou izolací pokud je zaplavena povodňovou vodou? Jak se změní vlastnosti izolace?

Je známo, že tepelné izolace plní svoji funkci pouze tehdy, pokud jsou suché. Jejich podstatou je totiž uzavření vzduchu do malých prostor, které brání jeho pohybu. Co se však stane s tepelnou izolací, pokud je vystavena působení množství vody, například kvůli zatopení domu povodňovou vodou?

Mnoho odborných pramenů uvádí, že vlhkost, která tvoří 1% objemu izolace, způsobuje zvýšení tepelné vodivosti o 4 až 6%. Důvodem je skutečnost, že tepelná vodivost vody je 25-krát větší, než tepelná vodivost suchého nehybného vzduchu. Z těchto důvodů je pro zachování správné a dlouhodobé funkce izolace nezbytně nutné předejít jejímu navlhnutí.

Minerální izolace používané ve stavebních a technických aplikacích jsou hydrofobizované, tedy vodoodpudivé. Pokud se během montáže izolace dostane materiál do kontaktu např.. s dešťovou vodou, tak dopadající voda bude po povrchu stékat a netvoří překážku pro konečné zakrytí ochrannou vrstvou chránící izolací před povětrnostními vlivy. Z krátkodobého hlediska tedy nemůže dešťová voda ohrozit izolační schopnost materiálu. Přesto je nezbytně nutné chránit minerální izolaci před vlhkostí během přepravy a skladování.

Dlouhodobé vystavení materiálu, například zaplavením konstrukcí povodňovou vodou, přináší mimo ztráty izolačních vlastností i další nežádoucí jevy.

Pórovitou strukturu izolace z minerální vlny tvoří prostorově náhodně uspořádány vlákna. Jejich trvalou vzájemnou polohu zajišťuje organické pojivo. Pokud by po určité době došlo k proniknutí vody do celého průřezu izolační vrstvy, může kvůli agresivním složkám záplavové vody dojít k narušení nebo k částečnému vyplavení tohoto pojiva. Materiál zplstnatí (slehne) a ani po případném uschnutí se nevrátí do původní struktury. Smrštěna, i když vyschlá izolace by nemohla plnit svůj účel – neizolovala by. Navíc zde hrozí velké riziko plísní při vysychání izolace nasáklé znečištěnou povodňovou vodou.

Tepelné izolace z pěnového polystyrenu (EPS) používané ve stavebnictví jsou na základě své struktury materiálu poměrně málo nasákavé. Při laboratorních testech se zkouší nasákavost při ponoření po dobu 28 dní a běžné stavební materiály vykazují nasákavost do 5% svého objemu. Při dalším ponoření by hodnota byla pochopitelně vyšší, ale to není případ povodní, kdy zaplavení (ponoření) trvá několik dní. Z tohoto důvodu se předpokládá nasáknutí materiálu cca do 1% objemu izolace. Ze zaplavených desek EPS tato zvýšená vlhkost (do 1%) během několika týdnů až měsíců postupně vyschne. Důležitou vlastností EPS je zachování mechanických vlastností i při zvýšené vlhkosti, z tohoto důvodu nehrozí např.. sedání podlah a pod. Tepelná vodivost EPS s rostoucí vlhkostí také mírně roste. Pro konkrétní hodnoty nasákavosti do 1% vzroste např.. pro typický podlahový materiál EPS 100S z hodnoty 0,0343 Wm -1 K -1 v celkem suchém stavu na 0,0360 Wm -1 K -1 při 1% vlhkosti, tj.. EPS si při krátkodobém zaplavení uchovává cca 95% izolační schopnosti.

Pokud by Vás zajímali další hodnotné informace, neváhejte se podívat na webové stránky firmy PBC Praha anebo můžete přímo ze stránek kontaktovat poradce.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup