Soukromé vzdělávání je na vzestupu. Může za to hlavně nespokojenost rodičů se stáními školami

V Česku roste, úměrně s výhradami rodičů vůči státnímu školství, počet soukromých vzdělávacích institucí. Po boomu soukromých školek jsme nyní svědky o stupeň vyššího trendu – soukromých základních škol. Jen letos své první žáky přivítají desítky nových škol, které neprovozuje stát.

Přívětivější prostředí, studijní osnovy reflektující a rozvíjející individuální schopnosti žáků, důraz na týmovou práci, prezentaci a moderní metody výuky. To jsou některé z atributů, které si vzaly za své čtyři desítky soukromých škol, jež letos v září odstartují svůj provoz. Jedná se o jednoznačný trend posledních let, neboť v uplynulých letech jich ročně přibyla zhruba polovina. Celkem je v České republice registrováno téměř dvě stě soukromých základních škol.

Jednou ze zavedených soukromých škol je i pražská Beehive, která jako jedna z mála nabízí studium anglosaského střihu. Tamní žáci dokonce studují povinné předměty v českém i anglickém jazyce. Ředitelka Beehive Martina Přenosilová rostoucí zájem o soukromé školy potvrzuje. „Rodiče si kromě výuky v angličtině chválí to, že děti nenutíme slepě memorovat řady letopočtů. Učíme je, jak s informacemi pracovat, jak si data a události zasadit do odpovídajícího kontextu, aby pochopili vzájemné souvislosti a uměli své znalosti prakticky využít. Lépe se pak adaptují na studium na gymnáziích, vysokých školách a i v zaměstnání.“

Podle průzkumů až třicet procent rodičů předškoláků a žáků prvního stupně základní škol považuje tuzemský systém školství za nevyhovující. A to i díky tomu, že sami již často mají vlastní zkušenost se studiem v zahraničí. Právě proto neschopnost adaptace na potřeby moderního světa rodiče státním školám vyčítají nejčastěji. „Přitom to lze. Můžete praktikovat moderní výuku a zároveň naplňovat povinné školní osnovy. Byť jsou začátky bezpochyby složité, díky zkušenostem v mateřské škole jsme se odhodlali pro základní školu. A teď už plánujeme otevření osmiletého gymnázia,“ dodává Přenosilová.

Beehive

Beehive nabízí alternativní vzdělávání už od předškolního věku. Žákům dále nabízí ucelený studijní program v rámci osmileté bilingvní školy, která se skládá z druhého stupně základní školy, na níž plynně navazuje čtyřleté gymnázium. V budoucnu by mělo vzniknout i gymnázium osmileté.

Studenti zde pracují v menších skupinách, kde se klade důraz na jejich individualitu a rozvíjení kritického myšlení. V případě, že rodiče chtějí s dvojjazyčnou výukou začít ještě před startem povinné školní docházky, mohou předškoláky zapsat do místních jeslí nebo mateřské školy.

Více informací se dozvíte na webových stránkách školy http://www.beehive.cz/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup