Volte compliance poradenství – předejděte podnikatelským rizikům

Finanční problémy netěší nikoho, ať už jde o fyzickou osobu, nebo právnickou osobu. Radost z nich mohou mít snad jedině závistiví sousedi a firemní konkurence. Nechat vyústit nezvládnutí řízení firmy až do insolvenčního řízení, úpadku či exekuce, je v každém případě životní prohra. Nenechte si proto přerůst přes hlavu závazky, které pro vás, jako vlastníka společnosti plynou. Včas kontaktujte a společnost Zenron a nechte si díky compliance poradenství nastavit interní procesy firmy tak, aby byly v souladu se všemi pravidly podnikání. Díky compliance poradenství budete mít zajištěnu kontrolu nad dodržováním veškerých předpisů a předejdete tak rizikům v podnikání. Minimálně se vám je podaří zastavit.

Nejde pouze o rizika ekonomická a legislativní, ale také o rizika provozní a tržní. Jedině díky compliance poradenství získáte ucelenou koncepci celého podnikatelského záměru a půjde odvrátit vše, co by vás mohlo ohrozit.

Využijte fiduciary služby

Zentron.cz vám nabízí zprávu majetku, s nímž bude nakládáno dle předpisů a domluvy. Pokud jde o fiduciary –  jedná se o právnické osoby s licencí a vlastním pojištěním, podléhající přísným státním i federálním předpisům. Kdyby se náhodou stalo, že v rámci fiduciary služeb dojde k nějaké chybě, vy, jako majitelé firem, budete z obliga. Za své chyby bude muset zaplatit fiduciář.

Společnost Zenron nabízí

Společnost Zenron vám kromě výše uvedeného nabízí také založení a správu investičního fondu, založení a správu nadačních fondů, zakládání svěřeneckých fondů a správu svěřeneckých fondů.

  • Pokud jde o zakládání svěřeneckých fondů, pomůže vám zkušený tým právních a daňových specialistů založit svěřeneckých fond ve vhodně zvolené destinaci na základě vašich preferencí.
  • Co se týče správy svěřeneckého fondu, můžete se těšit na maximálně profesionální přístup a individuální péči.

Ať už jde o compliance poradenství, fiduciární služby, založení a správu investičního fondu, založení a správu nadačního fondu, zakládání svěřeneckých fondu a správu svěřeneckých fondu, obraťte se na skutečné profesionály, obraťte se na zentrom.cz


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup