linearni vedeni

Lineární vedení: fakta, definice, využití 2022

Lineární vedení je část stroje nebo pouze jeho součást, která mu umožňuje pohyb po přímkové dráze, nejčastěji kolejnici. Pro bližší představu příkladem může být smykadla u obrážeček, pohyb stolu u hoblovek a frézek nebo pohyb suportu po loži soustruhu. Co si pod tímto pojmem blíže představit, na to se podívejme níže.

Jak se dělí lineární vedení?

Tím nejzákladnějším rozdělením lineárního vedení je na tzv. uzavřená a otevřená. Pod pojmem uzavřená, jsou ty, které vedou pohyblivou část ve všech směrech. Představit si to můžete na příkladu výtahu, který je veden mezi dvěma kolejnicemi. Naopak otevřená vedení, jsou ta kde pohyblivá část spočívá na vedení svoji vlastní vahou, tak jako železniční vagon na kolejích.

Lineární vedení se může lišit také svou přesností, maximální dovolenou rychlostí pohybu, maximální silou a tak dále. Každé vedení má své vlastnosti, které nelze obejít.

Jaké máme typy lineárního vedení?

Mezi nejčastější typy lineárního vedení patří kuličkové vedení, válečkové vedení a miniaturní vedení. Rozdíl mezi těmito typy je pouze v systému pohybu, jak už název napovídá, kuličkové vedení se pohybuje pomocí valivých elementů – kuliček, které jsou kvalitně promazány. Tato vedení jsou vyráběna jako konvenční nebo s plastovým řetězem mezi valivými elementy, válečkové pomocí válečků a miniaturní je obdobné kuličkovému.

Kuličkové lineární vedení

Kuličkové vedení můžeme dále dělit na s řetězem a bez řetězu. Mezi výhody lineárního kuličkového vedení bez řetězu patří vysoká nosnost, stejná únosnost ve všech hlavních směrech, schopnost korekce výrobních a montážních chyb, možnost připojení maznic ze všech stran vozíku anebo široký rozsah výběru těsnění. Naopak mezi výhody s plastovým řetězem je nižší hlučnost, nižší vývin tepla, rychlost až 5 m/s, dlouhá životnost nebo nízké nároky na údržbu mazáním.

Válečková lineární vedení

Válečková lineární vedení se vyznačují vysokou tuhostí, dynamickou a statickou únosností, přesností i plynulostí chodu. Nejčastějšími aplikacemi jsou obráběcí stroje, dřevozpracující stroje, vstřikování plastů, jeřáby, výroba papíru, tiskařské stroje nebo manipulace s materiály.

Mezi výhody válečkového vedení patří velmi vysoká únosnost, maximální tuhost, vysoká přesnost, dlouhá životnost, tichý chod nebo bezúdržbový provoz.

Miniaturní lineární vedení

Miniaturní lineární kuličkové vedení je určené pro optické přístroje, přesné strojírenství a manipulaci. Vyznačuje se velmi nízkou hmotností, malými zástavbovými rozměry a plynulým chodem. Vyrábí se v několika třídách přesnosti, buď s lehkým předpětím nebo s vůlí. Miniaturní kuličkové vedení se standardně dodává v nerezovém provedení.

Výhody tohoto vedení je nízká hmotnost, vysoká přesnost, hladký a tichý chod a malé zástavbové rozměry.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup