hasic

Kdo vykonává státní požární dozor?

V souvislosti s BOZP a PO toho již bylo napsáno mnoho. Zatímco někteří moc dobře vědí, co musí splňovat a mít vyřešené, bohužel najdou se mezi podnikateli i ti, kteří si přesně nejsou vědomi tím, co musí v rámci BOZP a PO splňovat. Pakliže však nebudou mít vyřešené BOZP a PO, hrozí jim nemalé pokuty, které mohou dojít až na dva miliony korun. A to už je pěkná suma, kterou si člověk za rámeček rozhodně nedá.

Za rámeček si žádný podnikatel nedá ani pokutu, kterou může obdržet od státního požárního dozoru. Ta se mimochodem může vyšplhat až do deseti milionů korun, což je opět enormní částka, která jen tak někomu v kapse opravdu necinká.

Pozastavme se však nad zmiňovaným státním požárním dozorem, což je souhrnný název po jednotlivé části činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány. Nabízí se otázka, kdo konkrétně státní požární dozor vykonává?

Kdo vykonává státní požární dozor

Státní požární dozor vykonává především místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje, a to s výjimkou posuzování výrobků a funkčnosti systémů, jež jsou vyhrazeny pro požárně bezpečnostní systémy. Nebo státní požární dozor vykonává samotné ministerstvo vnitra, a to konkrétně generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jak se konkrétně požární dozor vykonává?

Zásadně se vykonává buď kontrolou dodržování povinností, které jsou stanoveny předpisy o požární ochraně, nebo se vykonává posuzováním územně plánovací dokumentace, projektové dokumentace stavby nebo třeba posuzováním podkladů pro vydání rozhodnutí.

Také může dojít k ověřování, v rámci čehož se zjistí, jestli byly dodrženy podmínky týkající se požární bezpečnosti staveb, či se schvaluje posouzení požárního nebezpečí činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Aby vás státní požární dozor nedostal do problémů…

Pokud se takové kontroly obáváte, doporučujeme vám svěřit se do rukou firmy Extéria, která se zabývá poskytováním poradenství v oblasti BOZP a PO. Před vysokými pokutami zachránila už nejednoho člověka, což ostatně dokazují i reference a recenze na internetu, jež jsou plné zkušeností klientů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup