circuit 1443251 1280

Ladící kondenzátory jsou nezbytná součást vysokofrekvenčních obvodů

Ladící kondenzátory

Zcela samostatnou skupinou jsou kondenzátory, u nichž můžeme kapacitu měnit nebo nastavovat podle našich potřeb. To se děje buď mechanicky nebo přímo elektricky.

Klasické ladící kondenzátory jsou mechanicky relativně jednoduché součástky, které se nejčastěji skládají z dvou skupin kovových destiček. Jedna z nich je statická ale další se může otáčet. Destičky do sebe při pohybu vzájemně zapadají. Mírou natočení pohyblivé části do statické se pak zvyšuje nebo snižuje kapacita kondenzátoru. Na jedné mechanické ose navíc mohou být umístěny dva kondenzátory, které nejsou elektricky spojeny.

Tento princip ladícího kondenzátoru se využívá už od konce předminulého století. Dříve byl jako dielektrikum využíván hlavně vzduch. Moderní ladící kondenzátory jsou ale konstrukčně výrazně menší než jejich předchůdci. S tím souvisí i poměrně tenké mezery mezi jednotlivými vodivými destičkami. Nejčastěji se tak využívá ještě vrstva plastu, která slouží jako dielektrikum a brání zkratu při otřesech.

Využití ladících kondenzátorů leží především ve vysokofrekvenční technice a rezonančních obvodech. Na analogových přijímačích například ladí příslušnou frekvenci.

Nastavitelné kapacitní trimmery

Na stejném principu jako ladící kondenzátor je založen i kapacitní trimmer. Jedná se v podstatě o konstrukčně stejnou součástku, která však nemá možnost ručního ladění uživatelem. Kapacitní trimmer se ladí pomocí nástroje (šroubováku). Slouží k továrnímu nastavení obvodu po jeho finálním zkompletování. Po oživení se s dalšími úpravami jeho kapacity příliš nepočítá a v některých případech se nastavené hodnoty fixují zalitím do tuhnoucí tekutiny.

Na rozdíl od ladícího kondenzátoru bývá trimmer výrazně menší. Jedná se většinou o samostatný kondenzátor, zatímco ladící prvky mají v jednom obdélníkovém pouzdře až pět kondenzátorů, které zajišťují širší rozsah ladění. Trimmer se používá například pro nastavení referenčních frekvencí v superheterodynech a BFO oscilátorech. Kapacita ladících kondenzátorů je vzhledem k použití ve vysokofrekvenčních obvodech velmi nízká, obyčejně od 10pF do 500pF.

Elektrické ladící kondenzátory – varikapy

Moderní profesionální elektronika klasické ladící kondenzátory opouští a nahrazuje je tzv. varikapy neboli kapacitními diodami. Zde už se nejedná o kondenzátor v pravém slova smyslu ale o polovodičovou diodu. Využívá se tu vedlejších vlastností PN přechodu, který vykazuje v závěrném směru určitou nízkou kapacitu. Ta je poměrně malá, což ovšem vyhovuje právě vysokofrekvenčním využitím. Kapacitu lze jednoduše řídit přivedeným napětím, což zvyšuje spolehlivost a zároveň usnadňuje konstrukci obvodů pro GHz pásma.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup