Domaci zdravotni pece vase nejblizsi

Domácí zdravotní péče vaše nejbližší

Z převážné většiny se jedná o zdravotní péči pro seniory. Pomalu, ale jistě se však i v České republice rozmáhá trend a možnost domácí zdravotní péče pro pacienty v nejrůznějších poúrazových stavech nebo v jiných případech, kdy není nemocniční péče nezbytná. Domácí zdravotní péči doporučuje a schvaluje ošetřující lékař pacienta. V mnoha případech je tak rekonvalescence pacientů rychlejší, nehledě na jejich psychický stav, kterému samozřejmě domácí prostředí prospívá.

Důležitost domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče znamená pro pacienty nejenom nižší riziko nemocničních nákaz, ale především benefit domácího prostředí. Stonání doma má přímý vliv na psychiku pacienta, a tedy i rychlost rekonvalescence. Navíc pacientům umožňuje vrátit se dříve k původnímu stylu života a v některých případech i k práci. S cílem umožnit co nejvíce pacientům stonat doma byla založena i pražská agentura domácí zdravotní péče ProCare Medical. Své služby poskytují již od roku 2006. Mají tedy bohaté zkušenosti a své portfolio služeb neustále rozšiřují. Tato agentura stála za pilotním projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny pro domácí umělou plicní ventilaci a také se jej aktivně účastnila.

Mnoho možností i při domácí zdravotní péči

S rozvojem technických možností a spolu s vyvíjející se legislativou tak mohou agentury domácí zdravotní péče poskytnout pacientům v domácím prostředí nejen klasické převazy, odběry krve, ošetření stomií a aplikaci injekcí, ale nabídnou i již zmíněnou domácí umělou plicní ventilaci, domácí parenterální výživu, převozy sanitkou i domácí fyzioterapii. Pacienti v poúrazových stavech, dlouhodobě nemocní i nemohoucí tak mají mnohem více možností. A pokud je specifikovaná péče předepsána ošetřujícím lékařem, je také plně hrazena ze zdravotního pojištění pacienta.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup