Angličtina jako nezbytnost k přijímacím zkouškám či k zaměstnání. Kam dát dítě, aby mluvilo plynně anglicky už na základce?

Čtvrt století od sametové revoluce nezajistilo českým dětem efektivní výuku hodnou 21. století. Stejně jako tomu bylo v minulosti i nová generace tráví hodiny denně ve škole především memorováním a cizí jazyky se učí nejčastěji s českým učitelem. Firmy však po absolventech požadují kreativitu, kritické myšlení a angličtinu hodnou rodilého mluvčího. Studenti bilingvní školy Beehive hovoří plynně anglicky ještě před nástupem na střední školu. Základem výuky je individuální přístup a výuka s rodilými mluvčími.

Pokud chcete dítěti pomoci a připravit ho na reálný život, kromě slušného vychování myslete také na jeho vzdělání – pevným základem každého absolventa je plynulá angličtina. Přestože se anglický jazyk učí většina dětí již v průběhu 1. stupně základní školy, výuka je ve většině institucí stále velmi neefektivní. Důsledkem je celá generace mladých Čechů, pro které se angličtina stala výrazným handicapem. Mezi důvody patří memorování z jazykových učebnic, absence individuálního přístupu ze strany učitelů a především nedostatek rodilých mluvčích na státních školách.

„V době, kdy se děti, které jsou teď na základních školách, dostanou na pracovní trh, bude angličtina naprosto samozřejmým pracovním nástrojem všech. To co se naučí teď, je nebude zatěžovat v dospělosti, kdy se mohou naplno věnovat svým specializacím,“ říká ředitelka bilingvní školy Beehive Martina Přenosilová.

Stále populárnější jsou proto soukromé školy, které potřeby trhu alespoň trochu vyrovnávají. Rodiče oceňují možnost, že jejich potomkům se dostane kvalitní přípravy na studium vysoké školy, dětem pak vyhovuje méně stresující prostředí přijímacích zkoušek a fakt, že soukromé školy mají na rozdíl od těch státních širší a atraktivnější zaměření studia.

Odborníci se ale shodují, že ze soukromých škol je nutné pečlivě vybírat. Někde platíte vysoké školné i jen za pár hodin angličtiny navíc. „Například naše bilingvní škola je alternativou pro nadané žáky, kteří mají zájem o výuku jazyků na vysoké úrovni. Naši studenti řadu předmětů studují v českém i anglickém jazyce zároveň,“ vysvětluje Martina Přenosilová s tím, že kromě jazyků klade důraz i na moderní způsob výuky, který memorování letopočtů a jmen nahrazuje praktickými zkušenostmi z modelových situací, tréninkem komunikačních dovedností, samostatností a prací v týmu. „S biflováním se u nás nesetkáte,“ uzavírá s úsměvem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup