Specialiste na domaci zdravotni peci

Specialisté na domácí zdravotní péči

Domácí zdravotní péče hraje v dnešní době opravdu nezastupitelnou roli. O to více se tento způsob léčby osvědčuje v časech pandemie Covid 19. Pacienti se snaží vyhnout nemocničním zařízením, ale také potřebují určitou zdravotní péči. Domácí zdravotní péče není samozřejmě pro každého pacienta. Toto musí zhodnotit ošetřující lékař. Jedině ten rozhoduje a doporučuje domácí zdravotní péči. Tento způsob léčby musí umožňovat aktuální stav pacienta i možnosti jeho bydlení a blízkých. V mnoha případech je ale nepřetržitá nemocniční péče zbytečná až kontraproduktivní. V domácím prostředí je pacient v lepší psychické pohodě a není vystaven nemocničním nákazám, potažmo i infekčním onemocněním včetně koronaviru.

Nejen převazy a injekce

Ošetřující lékaři jsou si tohoto plně vědomí. Agentury pro domácí zdravotní péči navíc stále rozšiřují svoje služby, zvyšují kvalifikaci zdravotních sester a lékařů a zajistí tak mnohdy velmi náročné úkony. Nejen tedy klasické převazy a injekce. V současné době lze pacientům doma poskytovat třeba i parenterální výživu, domácí umělou plicní ventilaci či tolik potřebnou fyzioterapii.

Špičkový poskytovatel domácí zdravotní péče

Pražská agentura ProCare Medical, která je jakýmsi pomyslným leadrem v oblasti domácí zdravotní péče, má za cíl, aby co nejvíce pacientů mohlo stonat doma. Také proto vymýšlejí a také se aktivně účastní nových pilotních projektů, zvyšují kvalifikaci a specializaci sester, investují do potřebného vybavení. Pro své pacienty zajišťují všechny výše zmíněné služby, tedy domácí parenterální výživu, DUPV i domácí fyzioterapii. A to nejen v Praze, ale na všech svých pobočkách, které mají v Liberci, v Hradci Králové a v Brandýse nad Labem. Aby byli pacientům co nejblíže, chystají otevření dalších poboček. Právě dojezdová vzdálenost pracovníků domácí zdravotní péče je velmi důležitým a často limitujícím faktorem při volbě vhodného poskytovatele.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup