Jake jsou zakladni typy domaci pece

Jaké jsou základní typy domácí péče?

O pacienta je možné pečovat i v domácích podmínkách. Kdy je to možné a jaké typy péče jsou vlastně k dispozici? Na tuto otázku odpovídáme v tomto článku.

Hospitalizace nemusí být jediným řešením. V některých případech je na místě také kvalitní domácí péče. Co obnáší a jaké typy domácí péče vlastně existují. To vám ukážeme v následujících řádcích.

Domácí hospitalizace

Domácí hospitalizace patří mezi základní typy domácí zdravotní péče. Ta se týká především pacientů, kteří se zotavují po chirurgických zákrocích nebo úrazech. Kvůli nim by byli hospitalizováni v nemocnici, za dobrých podmínek ale mohou trávit tyto těžké časy doma. Tento typ domácí péče Praha 8 se volí především v případě, pokud člověk nepotřebuje intenzivní dohled lékařů. Na další ošetření tak může docházet pouze zdravotní sestra nebo jiný kvalifikovaný pracovník už do domácího prostředí.

Dlouhodobá domácí péče

Tento typ zajišťuje agentura domaci pece Praha především u chronických onemocnění. Pacient má k dispozici několik způsobů pomoci, od služeb nemocniční péče až po služby specializovaných zařízeních. Pokud je to ale jen trochu možné, volí se raději možnost domácí péče, která je pro pacienta z dlouhodobého hlediska přínosnější.

Preventivní domácí péče

Jak už samotný název napovídá, jde o pravidelné sledování zdravotního stavu pacienta v domácích podmínkách. Toto sledování může nařídit ošetřující lékař, pokud pacientovi hrozí nějaké vážnější onemocnění. Agentura nebo jiní zdravotníci následně sledují hodnoty jako krevní tlak, výživové údaje nebo krevní obraz.

Domácí paliativní péče

Život bohužel přináší i případy, kdy už není možné pacienta vyléčit. V takovém případě se tedy často sahá po paliativní péči v domácích podmínkách. Pro umírajícího je totiž mnohem jednodušší trávit čas v prostředí, které je mu příjemné a přirozené.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup