youngandcreative.cz adicare cz uvodni

Nejohroženější skupinou s rizikem vzniku alkoholismu již dávno nejsou muži

Víte, která skupina lidí je nejvíce náchylná k časté konzumaci alkoholu a proč? Pokud jste si mysleli, že závislosti na alkoholu propadají zejména muži, vyvedou vás následující řádky z omylu. Svodům alkoholu totiž stále častěji propadají ženy. Co je k tomu vede?

Ženy na mateřské a manželky úspěšných mužů

Podle statistik vychází jasně najevo, že nejohroženější skupinou jsou ženy, které tráví většinu času doma. Tedy konkrétně matky na mateřské a manželky úspěšných mužů, které jsou ženami v domácnosti a někdy se jim též přezdívá „zelené vdovy“. Důvodem k časté konzumaci alkoholu u těchto žen bývá osamělost. Mezi příznaky alkoholismu u nich patří postupné zvyšování míry tolerance a neschopnost přežít den bez kapky alkoholu.

Plíživá a zákeřná nemoc

Bohužel alkoholismus je plíživá a zákeřná nemoc, které si nemusí dlouho povšimnout ani lidé z okolí. Typickým znakem žen závislých na alkoholu je totiž to, že pijí v soukromí a tajně. A o to je odhalení jejich nemoci složitější. Přesto, jakmile dojde k odhalení, je důležité dotyčného přesvědčit, aby se podrobil odborné léčbě.

youngandcreative.cz adicare cz 01

Léčba závislosti na alkoholu

Léčba je totiž jediným způsobem, jak se zbavit závislosti na alkoholu. Ať už si dotyčný zvolí metodu léčby pomocí kontrolované konzumace, léků nebo doživotní abstinence, je důležité, aby nemocný podstoupil léčbu dobrovolně.

Moment, ve který si alkoholik uvědomí skutečnost, že je na alkoholu závislý, je totiž zlomový. A pokud chce s pitím nadobro seknout a změnit své nezdravé návyky, léčba bude snazší. Nutit do léčby alkoholika, který si svůj problém ještě nepřiznal, je totiž, jak se ukázalo, neefektivní.

Alkohol může být náš přítel, ale ve větších dávkách se stává naším nepřítelem. Vyvinutí závislosti na něm je totiž mnohem snazší a rychlejší, než by se mohlo zdát.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup