Digitalni realita a jeji tri podoby Ktery typ je nejvyuzivanejsi

Digitální realita a její tři podoby. Který typ je nejvyužívanější?

Virtuální realita patří k hitům moderní doby. Věděli jste ale, že je s námi už od osmdesátých, devadesátých let minulého století? Boom však registrujeme teprve nyní. Co se také méně ví, tak že existují rovnou tři podoby této digitální inovace. Pojďme se s nimi seznámit a prozradit si, jaký typ je nejvyužívanějším.

Virtuální, rozšířená a smíšená

Digitální realitu dnes můžeme rozdělit na tři typy, a to na:

  • Virtuální realitu
  • Rozšířenou realitu
  • Smíšenou realitu

Virtuální neboli VR je nejstarší ze zmíněných druhů a uživatele dokonale odděluje od okolního světa a přenáší ho pouze do toho virtuálního. Právě tento typ pochází z osmdesátých, devadesátých let minulého století, i když opravdový boom se zažívá v posledních pěti letech.

Rozšířená realita nachází své využití předně v podnikatelské sféře a jejím úkolem je neoddělit uživatele od okolního světa, ale promítnout mu něco do jeho obrazu či zorného pole. Tím něčím bývá většinou doplňující nebo interaktivní informace.

A smíšená realita neboli MR je spojením dvou zmíněných alternativ. Umožňuje uživateli promítat do zorného pole realisticky vyhlížející 3D objekty a věrohodně do něj umísťovat prvky do reálného i virtuálního prostředí.

Který typ je nejvyužívanějším?

Nabízí se otázka, který ze zmíněných typů je tím nejvíce využívaným. Z dostupných průzkumů vyplývá, že zájem roste především o smíšenou nebo virtuální realitu. Zatím se totiž stále nejvíce používá v zábavním průmyslu. Očekává se ale, že do budoucna se situace změní a že zájem bude především o rozšířenou, případně o smíšenou realitu.

Důvod je prostý – očekává se, že se inovativní technologie začne více využívat v podnikové sféře, kde budou sloužit kupříkladu k proškolování. Vypadá to také, že se tato jedinečná technologie stává součástí strategie obrovské digitální transformace, ke které v řadě podnicích dochází.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup