Průmyslové armatury pro omezení průniku látky

Zejména ve vodohospodářském odvětví se využívají průmyslové armatury, kterými jsou šoupátka a klapky. Slouží ke stoprocentnímu omezení průniku dané látky.

Armatury pro průmyslové využití

Prakticky žádné odvětví průmyslu se neobejde při své činnosti bez různých průmyslových armatur. Do tohoto sortimentu spadají kupříkladu šoupátka. Vyrábějí se v různých konstrukčních variantách. Jednou z nich je šoupátko víkové.

  • Jedná se o armaturu, která se otevírá pohybem klínu do prostoru mimo proudění kapalné látky.
  • Tyto komponenty tedy slouží k uzavření nebo otevření potrubí s danou látkou.

Druhou variantou je třmenové šoupátko. Jde o uzavírací armaturu, která má za úkol uzavřít proud pracovní látky.

Průmyslové klapky

Dalším produktem v oblasti průmyslových armatur jsou průmyslové klapky. Ty se rozdělují na klapky zpětné a klapky uzavírací. Zpětné klapky jsou samočinným zpětným uzávěrem, který zabrání zpětnému proudění neagresivních médií (voda, pára).

  • Dalším smyslem je zabránění zpětných rázů v potrubí.
  • Zpětná klapka neslouží jako uzavírací armatura.

Druhou variantou je klapka uzavírací. Ta se používá především pro okruhy topení a chlazení. Uzavírací klapka může disponovat elektrickým servomotorem. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Tekutina může mít v tomto případě teplotu až do 120 stupňů Celsia. Průchod uzavírá oběma směry. Uzavírací klapka může pracovat na pneupohon.

  • I v tomto případě se jedná o uzavření průchodu pracovní tekutiny oběma směry.

Pro pneupohon se používá upravený tlakový vzduch na hodnotu tlaku 0,6 MPa. Pohon disponuje horní přípojkou vzduchu.

  • Uzavírací klapku lze namontovat do vodorovného i svisle konstruovaného potrubí.
  • A to centricky mezi příruby, jelikož talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky.

Ručně ovládaná uzavírací klapka má pro ovládání instalovanou jednoramennou páku s otáčením o devadesát stupňů ve směru hodinových ručiček. Páka se dá zajistit po patnácti stupních v koncových polohách.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup