Vyhody reklamnich predmetu

Výhody reklamních předmětů

Reklama je důležitou součástí každého podnikání. Je důležité dát o sobě vědět, abyste mohli získávat nové a nové zákazníky. Dříve reklama závisela na ústním předávání lidí, kdy si lidé pochvalovali práci toho či onoho. I v době daleko předtím, než vznikla reklama, jak ji známe dneska, se museli obchodníci velice snažit, aby si mezi zákazníky zachovali dobré jméno. V současné době už je reklama velice rozšířeným odvětvím, které stojí společnosti nemalé náklady.

Reklamní předměty

Součástí reklamy jsou reklamní předměty. Zatímco ostatní druhy reklamy mohou být nákladné, u reklamních předmětů, jako jsou hrnky či bloky, platí, že se jedná o jednu z nejlevnějších forem reklamy vůbec. V zákoně jsou definovány jako předměty, které nepodléhají spotřební dani (s výjimkou tichých – nešumivých – vín) a jsou opatřeny logem společnosti nebo názvem zboží/služby, kterou reprezentují. Jejich cena navíc musí být pod 500 Kč (včetně DPH u neplátců DPH, bez DPH u plátců), aby mohlo jít o předměty uznatelné jako daňově uznatelný náklad.

Pozitivní vztahy

Dvě výhody reklamních předmětů už jsme si jmenovali: je to levná forma reklamy, kterou si navíc můžeme uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Další výhodou je to, že jsou velice pozitivně přijímány a budují dobré vztahy. Takový dárek jednak zlepšuje viditelnost značky, jednak také zvyšuje loajalitu zákazníků. Navíc pomáhá generovat potenciální zákazníky.

Odlišení od konkurence

S pomocí reklamních předmětů se můžete odlišit od konkurence. Vhodně zvolené reklamní předměty by měly mít dlouhou životnost, abychom je mohli používat pořád dokola. S každým použitím si tak připomínáme, od koho jsme předmět získali a ten se nám zarývá do podvědomí. Je pravděpodobné, že až příště budeme hledat společnost, obrátíme se právě na tu, která nám je povědomá.

Použít lze cokoliv

Jako reklamní předmět je možné použít téměř cokoli. Může jít o drobnosti, praktické nebo dekorativní dárky. Můžete být kreativní. Přílišná originalita ale může být na škodu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup